Chống nắng, bảo vệ da

Dòng sản phẩm bảo vệ da chống nắng tốt nhất dành cho mọi người. Còn hơn cả một kem chống nắng thông thường.

PROTEXTREM® là dòng sản phẩm còn hơn cả những loại kem chống nắng thông thường khác, mang lại nhiều lợi ích túy thuộc vào từng nhu cầu của da.

Với mỗi loại da, PROTEXTREM® mang lại một giải pháp chuyên biệt, sản phẩm độc đáo và được phát triển dựa trên nhu cầu của da. PROTEXTREM® xứng đáng là dòng sản phẩm còn hơn cả chống nắng.