Thương hiệu

”Đừng nói rằng chẳng còn điều gì đẹp đẽ trên thế gian này nữa.
Luôn luôn có thứ gì đó khiến bạn phải ngưỡng mộ trong một dáng cây hay một chiếc lá rung rinh.”

– Albert Schweitzer –
***