Đừng nên chờ đợi những giây phút tuyệt vời mà hãy làm từng giây phút của bạn trở nên tuyệt vời.

_ Khuyết danh _

Địa chỉ: A01-08 Hoàng Anh River View - 37 Nguyễn Văn Hưởng - Phường Thảo Điền - Quận 2 - TP. HCM

Số điện thoại: (08) 668 557 49 - Số di động: 0908 130 293