82/48 Lý Chính Thắng, Quận 3, TP. HCM

  Số ĐT: 028 3832 9183 – 028 3832 9184

  Fax: 028 3832 9186

THÔNG TIN LIÊN HỆ